“L’humà és un ésser que està constantment en construcció”

La Confederació Internacional de Lògies Escoceses (C.·.I.·.L.·.É.·.) és una organització maçònica integrada per tallers lliures i autònoms que treballen el R.·.E.·.A.·.A .·.

És una associació legal i reconeguda, els estatuts de la qual estan degudament legalitzats davant les autoritats oportunes, i que funciona sota els principis següents:

  • Règim confederal, que pressuposa l’autonomia administrativa dels tallers.
  • La Constitució ha estat aprovada pels membres fundadors.
  • El mètode de treball adoptat és el Ritual Escocès Antic Acceptat.
  • Els rituals, fidels al “Tuileur de Lausanne” (1875) són distribuïts, entre els tallers integrants, pel Consistori Federal i estan disponibles en els idiomes reconeguts a les regions en què estan establerts aquests tallers.
  • El Reglament General de la C.·.I.·.L.·.É.·., que constitueix el reglament intern de la Confederació, ha estat aprovat pels membres fundadors.

EL NOSTRE PROJECTE DE TREBALL CONSISTEIX A:

Treballar de manera ritual, eficient, tranquil·la, sense que cap dels organismes ni tallers que formen la Confederació hagin de suportar una gran burocràcia.

Debatre, compartir i créixer amb els nostres Gans.·. i Gnes.·., des de tots els horitzons geogràfics en què estiguem establerts, a través als mitjans que tenim al nostre abast, sense fronteres i sense barreres.

Respectar les cultures de tots els nostres Gans.·. i Gnes.·. amb independència del seu origen i localització.

Treballar genuïnament per realitzar i assolir els objectius nobles, generosos i humanístics de la Francmaçoneria alhora que s’aconsegueix augmentar el bagatge i els coneixements culturals dels nostres membres.

EL VIATGE INICIÀTIC:

La C.·.I.·.L.·.É.·. ofereix a cadascun dels seus membres un projecte maçònic personal que comença amb la seva iniciació en una lògia blava on es podrà desenvolupar en els coneixements dels 3 primers graus.

Un cop completats aquests 3 graus, hi ha la possibilitat, sempre voluntària, de progressar als cursos d’aprofundiment, on es podrà ampliar i completar els coneixements, així com la cultura maçònica i humana, en tallers específics, en els 30 graus següents segons el Ritual Escocès Antic Acceptat, podent així arribar fins al grau 33.

ELS TALLERS:

Tots els tallers que integren la C.·.I.·.L.·.É.·. treballen d’acord amb el mètode maçònic del Ritu Escocès Antic Acceptat.

A cadascun d’ells, els Oficials encarregats de dirigir-lo i de fer respectar els Reglaments Generals i la Constitució de la Confederació seran elegits cada any, i hauran de garantir que entre els estudis i treballs a realitzar pels membres del Taller es trobin en igualtat temes simbòlics, així com socials que hauran de ser tractats des de la perspectiva d’un Francmaçó.

Cap grau assolit a través dels tallers blaus ni dels tallers d’aprofundiment representa més poder o capacitat dins dels mateixos tallers o de l’administració de la C.·.I.·.L.·.É.·.